SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, wo, do & vr: 13.00–13.30

Frank Zwartenkot

Mijn naam is Frank Zwartenkot. Ik ben BIG-geregistreerd Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Vanaf 1993 ben ik werkzaam bij het SPEL Gooi en Vechtstreek.

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van angst – en of dwangklachten, stemmingsstoornissen zoals depressie, werkproblemen, overspanning en burn-out, paniekstoornissen, trauma’s en onverwerkte ervaringen, niet verklaarde lichamelijke klachten maar ook problemen in relaties met anderen.

Tijdens de eerste gesprekken  van een behandeling probeer ik de klachten en problematiek waar iemand mee worstelt zo goed mogelijk te begrijpen vanuit de ervaringen die iemand in zijn of haar leven heeft mee gemaakt. In deze fase van de psychotherapie maak ik regelmatig gebruik van diagnostische vragenlijsten.

Wanneer de cliënt zich goed begrepen voelt, overleg  ik in een open gesprek de mogelijkheden die ik zie om tot veranderingen te komen. Hierbij werk ik bij voorkeur op directieve wijze waarbij ik mijn voorstellen altijd uitvoerig blijf doorspreken en afstemmen met mijn cliënt.  Wanneer dat zinvol is, kunnen ook thuisopdrachten een onderdeel van de behandeling worden.

Als psychotherapeut werk ik bij voorkeur  met de methoden en technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de schema-focused psychotherapie en de emotie-focused psychotherapie. Ook pas ik EMDR toe wanneer onverwerkte ervaringen een rol spelen binnen de problematiek. De laatste jaren gebruik ik ook steeds vaker technieken die gebaseerd zijn op de mindfulness based cognitive-behavior therapy en de acceptance en commitment therapy.

BIG nummer psychotherapeut:
19043205116

BIG nummer klinisch psycholoog:
19043205125

Lidmaatschappen:
LVVP, VCGT, NVP, VEN, NIP

Werktijden:
dinsdag, woensdag en donderdag.

Meer informatie

Frank Zwartenkot gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55467520, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Frank Zwartenkot met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Frank Zwartenkot persoonsgegevens verwerkt:
 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Frank Zwartenkot;
 3. bezoekers van www.spel55.nl;
 4. sollicitanten;
 5. alle overige personen die met Frank Zwartenkot contact opnemen of van wie Frank Zwartenkot persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens
  Frank Zwartenkot verwerkt persoonsgegevens die:
 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking, bijeenkomst of via een e-health contact), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Frank Zwartenkot zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 1. Doeleinden verwerking
  Frank Zwartenkot verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het beoordelen en afhandelen van een inschrijving of aanmelding;
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
  Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hier elders vermeld e-mailadres, dan verwijder ik deze informatie.  
 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  Frank Zwartenkot neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Frank Zwartenkot) tussen zit. 
 1. Rechtsgrond
  Frank Zwartenkot verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers
  Frank Zwartenkot kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Frank Zwartenkot persoonsgegevens verwerken. Frank Zwartenkot sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Bedrijven met wie ik samenwerk zijn Medicore (patiëntendossier), Qualiview/Reflectum (effectmetingsonderzoek), Vecozo (verplichte COV check), Karify (platform voor E-Health en beveiligd e-mailen) en Zorgmail voor het beveiligd communiceren met verwijzers.
 1. Persoonsgegevens delen met derden
  Frank Zwartenkot deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Frank Zwartenkot deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 1. Doorgifte buiten de EER
  Frank Zwartenkot geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Frank Zwartenkot ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 
 1. Hyperlinks
  De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Frank Zwartenkot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt. 
 1. Bewaren van gegevens
  Frank Zwartenkot bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Frank Zwartenkot hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement
  Frank Zwartenkot kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Frank Zwartenkot gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 
 1. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht Frank Zwartenkot te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Frank Zwartenkot door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapie punt zwartenkot apenstaartje gmail punt com.Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Frank Zwartenkot persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Frank Zwartenkot door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapie punt zwartenkot apenstaartje gmail punt com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Download hier het nieuwe kwaliteitsstatuut van Frank Zwartenkot.

Voor klachten kunt u onder andere het kwaliteitsstatuut bekijken.
Verdere informatie kunt op internet bij onze beroepsvereniging LVVP vinden. Klik daarvoor hier.
Tevens kunt u hier het LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten vinden.