SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, wo, do & vr: 13.00–13.30

Psychotherapie

In de gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen. De psychotherapeut helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen, dat u in het dagelijks leven beter kunt functioneren.

Werkwijze

De behandeling is onder te verdelen in verschillende fasen. In de eerste gesprekken staat de inventarisatie van de klachten en problemen centraal. We bespreken of u al eerder hulp heeft gehad, wat uw wensen en ideeën zijn over de hulp die nu passend is en wat u hoopt te bereiken. Een enkele keer is het advies om na deze inventarisatie elders hulp te zoeken. Meestal echter wordt in deze fase in overleg tot een behandelplan gekomen.

De behandeling zelf duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is. Dit gaat altijd in overleg. Er kan sprake zijn van een kort klachtgericht traject of een langere behandeling, omdat er meer nodig is.

In het begin van de behandeling vinden de gesprekken vaak wekelijks plaats. Daarna is het afhankelijk van de behoefte en/of noodzaak. De frequentie van de gesprekken bepalen we altijd in overleg.

Wij hebben geen crisisdienst en zijn dus niet 24 uur per dag bereikbaar.