SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, di, wo, do & vr: 13.00–13.30

Tarieven en vergoeding

Psychotherapie, in het kader van de GB-GGZ en de SGGZ, wordt vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Er worden geen zittingen of gesprekken afgerekend, maar een hele behandeling.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten, waardoor we rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar kunnen declareren.

Volledigheidshalve wijzen wij u op het verplichte eigen risico, dat geldt voor alle geneeskundige zorg en in 2021 €385 per jaar bedraagt. Voor in 2021 startende behandelingen geldt verder geen extra eigen bijdrage.

LET OP: Per 1 januari 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg op een andere manier gefinancierd. Dit kan tot gevolg hebben dat u over een behandeltraject twee keer het eigen risico moet betalen: één keer over dat deel van uw behandeling tot 31-12-2021 en opnieuw over het vervolg van uw behandeling in 2022. Zie voor verdere informatie deze link.

Om voor vergoeding van de gesprekken in aanmerking te komen, is een schriftelijke verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

GB-GGZ (Generalistische Basis GGZ)

Afhankelijk van de ernst van uw problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten, komt u, in het kader van de GB-GGZ, in aanmerking voor een productgroep. Er worden drie productgroepen onderscheiden: Behandeling Kort, Behandeling Middel of een Behandeling Intensief.

SGGZ (Gespecialiseerde GGZ)

Zijn de problemen complexer en langdurend dan komt u in aanmerking voor de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) waar langer durende behandelingen mogelijk zijn. Declaratie vindt plaats in de vorm van een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Een DBC wordt als volgt opgebouwd: wanneer u zich aanmeldt bij een zorgaanbieder wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de zorgaanbieder over eens bent, wordt de behandeling gestart en na kortere of langere tijd afgerond. De behandelaar noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, een test, maar ook correspondentie met bv. de huisarts. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. Een DBC kan maximaal 365 dagen duren. Daarna kan zo nodig een vervolg DBC worden geopend.

Privacy

De gegevens van de productgroepen en van de DBC worden volgens de geldende privacy richtlijnen naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden (hiertoe zijn wij wettelijk verplicht).

Als de behandeling is afgerond declareert de therapeut bij de zorgverzekeraar. Op de declaratie staat de hoofddiagnose vermeld zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

Onverzekerde zorg

De onverzekerde zorg prestatie (OZP) betreft zorg die niet (meer) uit het basispakket wordt gefinancierd. Hiervoor geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Het kan hierbij bijv. gaan om behandeling van stoornissen zoals aanpassingsstoornissen, relationele problemen, werkproblemen, GGZ voor kinderen tot 18 jaar (hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente), intelligentieonderzoek, dyslexiebehandeling, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard en orthopedagogische zorg.

Voor deze zorg geldt het zgn. OZP-tarief. Het maximum OZP-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de NZA en is voor 2020 € 110,27 per sessie. Voor 2021 is dat € 114,41.

No show

Afspraken die door de cliënt niet worden nagekomen of minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Uw therapeut zal u in dat geval een rekening van €50 sturen. Een afspraak afzeggen kan telefonisch (eventueel via het inspreken van ons antwoordapparaat) en/of via digitale weg.

Behandeltarieven

A. Tarieven

  • Voor verzekeraars waarmee we geen contract(en) hebben afgesloten hanteren we 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GB-GGZ. Dit zijn de tarieven voor de GB-GGZ in 2019. En hier staan de tarieven voor 2020, en hier voor 2021.
  • Voor verzekeraars waarmee we geen contract(en) hebben afgesloten hanteren we 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ. Dit zijn de tarieven voor de SGGZ in 2019. En hier staan de tarieven voor 2020, en hier voor 2021.


B. Tarief Overig (zorg)product

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg’ consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2020: € 110,27 per sessie. Voor 2021 is dat € 114,41. Het tarief in onze praktijk is 100% van dit maximumtarief.

C. Tarief zelfbetalers

  • Het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GB-GGZ. Voor de tarieven in de GB-GGZ zie A.
  • Het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ. Voor de tarieven in de SGGZ zie A.


D. Voorwaarden en tarief no-show:

Het tarief voor no-show is: € 50,- per gemiste afspraak.

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden voor no-show, zelfbetalers en onverzekerde zorg.