SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, wo, do & vr: 13.00–13.30

Tarieven en vergoeding

Sinds 1 januari 2022 is het bekostigingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg veranderd. De naamvoering van het bekostigingssysteem vanaf 1 januari 2022 is “het zorgprestatiemodel”. Zie https://www.zorgprestatiemodel.nl

Binnen dit zorgprestatiemodel zijn wij als zorgaanbieders verplicht een zorgvraagtypering aan te leveren. Voor meer informatie hierover zie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_743104_22/

Vanaf 1 januari 2022 worden de kosten voor een therapietraject vergoed vanuit de basisverzekering wanneer:
· u een verwijzing van de huisarts heeft
· er op basis van de klachten een diagnose (classificatie volgens de DSM-5) kan worden gesteld. Als er sprake is van psychose, schizofrenie, een aanpassingsstoornis, forse eetproblematiek, ernstige suicidaliteit en/of crisisgevoeligheid kunnen wij u niet in behandeling nemen. Dan verwijzen wij u terug naar uw huisarts met het advies u te verwijzen naar een instantie die u wel kan helpen met uw klachten.
· u verzekerd bent bij één van de koepelorganisaties, waarmee wij een contract hebben afgesloten. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Voor een overzicht van de koepels en de daaronder vallende labels/verzekeringen, klik hier https://www.zorgwijzer.nl

Er geldt een verplicht eigen risico van €385 (of hoger als u het eigen risico heeft opgehoogd) in elk kalenderjaar, als uw eigen risico niet al aan andere zorgkosten in het betreffende kalenderjaar is betaald.

De kosten zijn voor eigen rekening wanneer u:
· specifiek voor relatietherapie komt. Relatietherapie wordt niet meer vergoed vanuit de zorgverzekeraar en is geheel voor eigen rekening
· niet op uw afspraak verschijnt (no show)/minder dan 24 uur van tevoren uw afspraak afzegt. De voor u gereserveerde tijd wordt namelijk niet door de verzekeraar vergoed en kan niet meer voor een andere cliënt worden ingevuld. In dat geval zal uw therapeut u een rekening van 65 euro sturen.    

De tarieven 2024 zijn zoals ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld. De NZA tarieven voor vrijgevestigde praktijken zijn via de volgende link in te zien. https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_717462_22/

Onze praktijk hanteert de tarieven voor een vrijgevestigde praktijk (Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II – vrijgevestigden). Er wordt uiteindelijk gemiddeld 86% van de NZA maximumtarieven aan ons vergoed, afhankelijk van de verzekeraar.