SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, wo, do & vr: 13.00–13.30

Overige info

Tevredenheidsonderzoek/klachtmeting

Bij aanvang, tussentijds en bij afronding van de behandeling kunnen wij u een vragenlijst voorleggen. Deze kunnen we meenemen in de evaluatie van de behandeling.

Klachtenregeling

Als het niet lukt om eventuele problemen tussen u en uw behandelaar op te lossen, dan kunt u vragen naar bemiddeling door een van de collega’s van de praktijk. Dit zal in veel gevallen de snelste en prettigste manier zijn om e.e.a. op te lossen. Het staat u hiernaast natuurlijk vrij om (direct) contact op te nemen met de LVVP (zie folder).

Cliëntenfolder LVVP

Via deze link kunt u de cliëntenfolder bekijken/downloaden.
Press here for the brochure in English.